Fakturering | Timeregistrering og Projektstyring | Abonnement/aftalestyring | Opgave og aftalestyring | CRM

Økonomi, ERP og CRM, time og projekstyring for mindre og mellemstore virksomheder..

Projektstyring i myBiss Business System omfatter følgende:

Projekter defineres med navn og bemærkning og der sættes start og slut dato (hvis kendt på oprettelse tidspunkt).

Man kan bestemme om det er fasttime projekt (at prisen er fast uanset hvor mange timer der bruges) med en pris, eller også kan man sætte en timepris på projektet, således at alle timeregistreringer hvor dette projekt er valgt - får prisen automatisk fra projektet. Timeregistreringer hvor man har valgt at projekttimerne ikke er fakturerbar kan man ikke fakturere under timeregistrering. Man kan også bestemme hvor mange timer der er tildelt (kontrakt timer) med en sum af timer, så man kan følge med i om projektet overskrider planlagte timer.

Man kan efter behov sætte et ressource på projektet og ligeledes et kunde på projektet med et kundeprojektnr.

Hvis man under timeregistrering vælger at fakturere dette projekt alene, vil myBiss indsætte projektets timeregnr under "Ydelse" og timereg tekst under "Tekst" på fakturaen.

Projektlisten ser sådan ud:

 

| Copyright 2019 - myBiss ApS | CVR 39920816 | Smedeland 7, 2600 Glostrup | Alle rettigheder forbeholdt myBiss ApS |